Krepšelis: 0
0,00€
Jūsų prekių krepšelis tuščias

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

1.     Ši privatumo politika yra su  D. Juškos individualios įmonės,  įmonės kodas 300570932, elektroninėsparduotuvės, kurios tinklapio adresas http://dezes.lt/ ,veikla susijęs dokumentas reglamentuojantis asmens duomenų rinkimo, tvarkymo irsaugojimo tvarką bei pagrindinius principus.

2.      D.Juškos individuali įmonė,  įmonės kodas300570932, internetinėje erdvėje veikia per tinklapį (svetainę) http://dezes.lt/.

3.     Asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato  Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinėsapsaugos įstatymas, kiti įstatymai bei kiti teisės aktai ir šios  elektroninės parduotuvės privatumo politika.

4.     Elektroninėje parduotuvėje, kuriostinklapio adresas http://dezes.lt/pirkėjai nurodydami ar bet kokia teisėtai leistina forma pateikdami D. Juškosindividualiai įmonei savo asmens duomenis sutinka, kad D. Juškos individualiįmonė juos valdys ir tvarkys  pagal šiąprivatumo politiką ir  teisės aktųreikalavimus, tokių duomenų tvarkymui bei valdymui keliamus tikslus, priemonesir tvarką.

5.      Elektroninėsparduotuvės, kurios tinklapio adresas http://dezes.lt/,savininkė D. Juškos individuali įmonė garantuoja, kad asmens duomenys busrenkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

6.      Elektroninės parduotuvės, kurios tinklapioadresas http://dezes.lt/, savininkė D. Juškos individuali įmonė garantuoja,kad asmens duomenys bus tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai.

7.      Elektroninės parduotuvės, kurios tinklapioadresas http://dezes.lt/, savininkė D. Juškos individuali įmonė duomenisrenka tiesioginės rinkodaros (tik gavus asmens sutikimą) , finansinių dokumentų rengimo,  aptarnavimo tobulinimo, sutartinių ir kitųįsipareigojimų vykdymo, užsakymų apdorojimo ar kitais teisėtais tikslais.

8.      Asmens duomenys, kuriuos pirkėjas savonoru pateikia, turi būti pateikiami jam susipažinimui, jeigu jis to reikalauja ir /ar pageidauja.

9.      Pirkinio krepšelio formavimui, svetainėslankytojų statistiniams duomenims skaičiuoti, kitam tinklapio funkcinės paskirties vykdymui elektroninės parduotuvės,kurios tinklapio adresas http://dezes.lt/, savininkė D. Juškosindividuali įmonė, naudoja slapukus (slapukai – kitaip dar vadinami angl.kalboje cookies).

10.   http://dezes.lt/,savininkė D. Juškos individuali įmonė, iš pirkėjo ar potencialaus klientogali pareikalauti atlikti registraciją tam, kad būtų įmanoma užsakyti prekesir/ar suteikti paslaugas.

11.  Privatūs kliento duomenys nebus kaupiamipasinaudojant slapukais kaip priemone duomenims kaupti, jeigu nebus pirkėjo irpardavėjo susitarimo ir pirkėjo sutikimo tokiam duomenų kaupimui .

 

Visa informacija pateikiama, perduodama ar kitokssusirašinėjimas vykdomas kreipiantis į D. Juškos individualią įmonę el. paštu info@dezes.lt

© Visos teisės saugomos dėžės.lt
Svetainės dizainas ir kūrimas